Adatvédelem

1. INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓHOZ

CAVANOVA WINE SL, a továbbiakban FELELŐS, a Felhasználó személyes adatai kezelésének adatkezelője, és tájékoztatja Önt, hogy ezen adatok kezelése a 2016. április 679-i (EU) 27/2016 (GDPR) rendeletben foglaltaknak megfelelően történik. természetes személyek a személyes adatok kezelése és ezen adatok szabad áramlása tekintetében, ezért az alábbi adatkezelési információkat adjuk meg:

A kezelés vége: kereskedelmi kapcsolatot fenntartani a Felhasználóval. A kezelésre tervezett műveletek a következők:

  • Kereskedelmi reklámkommunikáció küldése e-mailben, faxon, SMS-ben, MMS-ben, közösségi közösségekben vagy bármely más olyan jelen vagy jövőbeni elektronikus vagy fizikai eszközön, amely lehetővé teszi a kereskedelmi kommunikációt. Ezeket a kommunikációt az ELLENŐRZŐ folytatja, termékeihez és szolgáltatásaihoz, illetve együttműködőihez vagy beszállítóihoz, akikkel promóciós megállapodást kötöttek. Ebben az esetben harmadik felek soha nem férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.
  • Végezzen statisztikai vizsgálatokat.
  • A felhasználó által a rendelkezésre bocsátott kapcsolatfelvételi űrlapok bármelyikén keresztül leadott megrendelések, kérések vagy bármilyen típusú kérés feldolgozása.
  • A hírlevél továbbítása a weboldalon.

A kezelés jogalapja: az érdekelt fél hozzájárulása.

Adatmegőrzési kritériumok: megőrzik mindaddig, amíg az adatkezelés céljának fenntartásához kölcsönös érdek fűződik, és amikor az e célból már nem szükséges, a megfelelő biztonsági intézkedések megtételével törlik az adatok álnevesítését vagy teljes megsemmisítését .
Adatkommunikáció: Az adatokat a törvényi kötelezettség kivételével harmadik félnek nem adjuk át.

A Felhasználót segítő jogok:

  • A hozzájárulás bármikor visszavonásának joga.
  • Az Ön adataihoz való hozzáférés, helyesbítés, hordozhatóság és törlés joga, valamint az adatkezelés korlátozása vagy tiltakozása.
  • A felügyeleti hatóságnál (www.aepd.es) kereset benyújtásának joga, ha úgy ítéli meg, hogy a kezelés nem felel meg a hatályos előírásoknak.

Elérhetőségi adatok jogai gyakorlásához:
Postacím: CAVANOVA WINE SL. Monda Business Park. ctra A 355, KM 20 NAVE 13-14 – 29110 MONDA (MALAGA). E-mail: cavanova2014@gmail.com

2. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK KÖTELEZŐ VAGY OPCIONÁLIS JELLEGE

Felhasználók a megfelelő jelölőnégyzetek bejelölésével és a kapcsolatfelvételi űrlapon csillaggal (*) jelölt mezőkbe való adatok megadásával, vagy űrlapokon bemutatva
letöltését, kifejezetten, szabadon és egyértelműen elfogadják, hogy adataikra a szolgáltató általi kérésük megválaszolásához szükség van, az adatok megadása a mezőkben önkéntes.
többi. A Felhasználó szavatolja, hogy az Üzemeltető részére megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, és felelősséggel tartozik azok esetleges módosításának közléséért.
Az ÜZEMELTETŐ kifejezetten tájékoztatja és garantálja a felhasználókat, hogy személyes adataikat harmadik félnek semmilyen esetben nem adják át, és bármilyen típusú adattovábbításra sor kerül.
személyes, előzetesen a Felhasználók kifejezett, tájékozott és egyértelmű hozzájárulását kérik. A weboldalon keresztül kért összes adat megadása kötelező, amennyiben szükséges
a Felhasználó optimális kiszolgálása érdekében. Ha nem ad meg minden adatot, akkor nem garantált, hogy a nyújtott információk és szolgáltatások teljes mértékben az Ön igényeihez igazodnak.
igények.

3. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos szabályozás előírásai szerint az ÜZEMELTETÉS a GDPR előírásaiban foglalt valamennyi előírásnak megfelel.
a személyes adatok az Ön felelősségére történő kezelése, és nyilvánvalóan a GDPR 5. cikkében leírt alapelvekkel összhangban történik, amelyek szerint azok kezelése az érdekelt félre nézve jogszerű, tisztességes és átlátható módon, megfelelő, releváns és a szükségesre korlátozódik. feldolgozásuk céljaival kapcsolatban.
Az ELLENŐRZŐ szavatolja, hogy megfelelő technikai és szervezeti szabályzatot hajtott végre a GDPR által meghatározott biztonsági intézkedések alkalmazására a Felhasználók jogainak és szabadságainak védelme érdekében, és megfelelő információkat közölt velük, hogy azokat gyakorolhassák.